top of page

RISKETTAN

Riskutbildning 1

Riskutbildning Teori 
• Alkohol/droger
• Trötthet i trafiken
• Riskbeteenden i trafiken
Utbildningen pågår ca 195min och är en obligatorisk del av vägen till körkortet.
Avbokning sker kostnadsfritt fram till 7 dagar innan kursstart.
Medtag giltig legitimation till utbildningstillfället.

Den obligatoriska utbildningen riskettan, risk1

bottom of page