Handledarkurs/introduktionsutbildningHandledarkurs/
introduktionsutbildning
Är det dags för övningskörning där hemma? Då måste du som handledare och elev båda gå en handledarkurs/introduktionsutbildning

För att bli godkänd handledare och få övningsköra tillsammans privat krävs att handledaren och eleven går en introduktionsutbildning/Handledarkurs

 

Handledarkursen är sedan giltig i 5 år.  Ex: har du som handledare gått kursen inom 5 år så behöver du inte gå den igen med nästa elev.

Eller om du är elev, så är kursen giltlig i 5 år för privat övningskörning.