top of page

Vattenskoter

Vattenskoter utbildning

Kursen är uppdelad i tre olika moment där den första delen består av att studera in kursmaterialet på distans. I samband med bokning får ni tillgång till kursmaterialet som finns tillgängligt via vår hemsida. Läsningen består bland annat av,

 • Sjövett

 • Allemansrätten

 • Sjövägsreglerna

 • Säkerhetsutrustning

 • Nödsituationer

Den andra delen av kursen består av en lärarledd teori och avslutas med ett teoretiskt prov. Innan ni medverkar på genomgången förväntas ni som deltagare läst och bearbetat kursmaterialet. Här har ni möjlighet att fördjupa era kunskaper och ställa frågor.

Det sista momentet i kursen för att erhålla ett förarbevis för vattenskoter består av praktisk körning. De moment som kommer att genomföras här förhåller sig till, 

 • Lågfartsmanöverövningar

 • Högfartsmanöverövningar

 • Undanmanöverövningar

 • Nödåtgärder

Ni kommer ständigt att få instruktioner och feedback av en instruktör på plats. För att erhålla ett förarbevis för vattenskoter behöver samtliga moment vara genomförda. Inga förkunskaper krävs för att delta men måste ha fyllt 15 år.

Vad ingår i kursen?

 • Kursmaterial- Lättläst digital presentation med bilder, text & exempel

 • Övningsfrågor efter varje kapitel

 • Examination

 • Säkerhetsutrustning

 • Hyra av skoter tillkommer (om man behöver)

förarbevis vattenskoter i norrtälje

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

bottom of page