top of page

Personbil

Utbildningen för körkort följer en kursplan som Transportstyrelsen bestämt, av den har alla trafikskolor gjort en egen undervisnnigsplan. På en körlektion följer man de givna momenten/övningarna i undervisningsplanen, det är av största vikt att man godkänner delmomenten innan man startar en ny övning för att man ska få så lite att tänka på samtidigt. 

Vi hjälper till att utbilda dig till en säker förare efter Transportstyrelsens krav och lite därtill så Du har lite marginal till provdagen, då man ofta presterar lite sämre i stressade situationer. För bästa resultat erbjuder vi din handledare att följa med på lektionerna för då hör och ser handledaren hur vi jobbar. I din utbildning kommer du få prova på riskfyllda moment som t.ex. av och påfarter, hårt trafikerade landsvägar, hur man planerar, fullföljer och avbryter en omkörning i olika miljöer samt att skifta i olika trafiksituationer och svårigheter.

Du får en individuell utbildningsplan och kostnadskalkyl. Detta innebär att vid din första körlektion kommer du ha en uppfattning om hur lång tid din utbildning kommer att ta och hur mycket den kommer kosta.

Körkort i Norrtälje skärgården trafikskola

På Skärgårdens trafikskola kan man välja att köra manuell eller automatväxlad bil, det blir allt vanligare att välja automatkörkort. Bilar vi använde i vår verksamhet 

bottom of page